NEDSTA DUKAVATNET: Fleirtalet i kommunestyret meiner at BKK må oppgradera dammane framfor å senka vasstanden.
NEDSTA DUKAVATNET: Fleirtalet i kommunestyret meiner at BKK må oppgradera dammane framfor å senka vasstanden. FOTO: BKK Produksjon

Kommunestyret krev at BKK rehabiliterer dammane øvst i Samnangervassdraget