TEK OVER RORET: Jan Erik Boge skal fungera som rådmann i Samnanger fram til ny fast toppleiar er på plass.
TEK OVER RORET: Jan Erik Boge skal fungera som rådmann i Samnanger fram til ny fast toppleiar er på plass. FOTO: Arkiv

Jan Erik Boge overtek som mellombels leiar av administrasjonen