EITT KLASSETRINN RAMMA: Ni av dei ti smittetilfella dei siste dagane kan knytast til utbrotet på Samnanger barneskule, der fem elevar på eitt trinn har testa positivt på covid-19.
EITT KLASSETRINN RAMMA: Ni av dei ti smittetilfella dei siste dagane kan knytast til utbrotet på Samnanger barneskule, der fem elevar på eitt trinn har testa positivt på covid-19.

Fleire elevar strevar med å lesa godt