VERT KREVJANDE: Med langt fleire innbyggjarar i høg alder, vil utgiftene til pleie og omsorg gå kraftig opp.
VERT KREVJANDE: Med langt fleire innbyggjarar i høg alder, vil utgiftene til pleie og omsorg gå kraftig opp. FOTO: Matej Kastelic, Scanstockphoto.com

Enorm vekst i talet på eldre vil gje kommunen store utfordringar