Til nett, Aadland, Bjørkheim, okt. 2019 RGB

15 eigedomar fekk nye eigarar i september