DYRARE: Innsamlinga av matavfall er med på å føra til kraftig hopp i renovasjonsgebyret frå komande årsskifte.
DYRARE: Innsamlinga av matavfall er med på å føra til kraftig hopp i renovasjonsgebyret frå komande årsskifte. FOTO: Arkivfoto. BIR

BIR set opp prisen med 15 prosent