Til nett, Monica Tjønna RGB

Monica står åleine i samemanntalet