Til nett, oppteljing

Kvar femte stemme gjekk til Senterpartiet