NY TRANSFORMATORSTASJON: Slik tenkjer utbyggjarane at den nye traforstasjonen ved Høysetevegen i Børdalen kan koma til å sjå ut. Skisse: Multiconsult
NY TRANSFORMATORSTASJON: Slik tenkjer utbyggjarane at den nye traforstasjonen ved Høysetevegen i Børdalen kan koma til å sjå ut. Skisse: Multiconsult

Kraft til Nordsjøen vil gje Samnanger 4,8 millionar i årleg eigedomsskatt