Fleirtal for å leiga rådmann – opposisjonen meiner vedtaket er ulovleg