Til nett, Safapipa restaurert, sept 2021 RGB

Får under halvparten av det dei søkte om