Til nett, tilflytting RGB

Samnanger får hundre tilflyttarar i året

I perioden 2000 – 2019 flytta 1.986 personar til Samnanger. Mellom dei siste som har kome til kommunen er Ann-Mari Haukeland og Roger Solvang, som busette seg i Hisdalen i vinter. – Etter at me var ferdige med å ha mykje familie samla i eit stort hus i Arna, ville me ha noko mindre og meir landleg, fortel dei. Men sjølv med hundre tilflyttarar i året er folketalet i Samnanger omtrent uendra. For like mange flyttar ut.

Les e-avisa Bestill abonnement