Til nett, Dagsturhytta RGB

Håpar at frivillige vil stå for tilsynet

Dagsturhytta ved Kvernesvatnet er planlagt opna før sommarferien. Leiar for kultur, Kristoffer Kleiveland, fortel at kommunen no jobbar med å få på plass ei ordning for fast tilsyn med hytta.

Les e-avisa Bestill abonnement