Til nett Barnevern

Vil oppretta utval som skal gje råd i barnevernssaker

Det nye barnevernet i Samnanger skal ikkje stå åleine når vanskelege saker må avgjerast. Eit utval med eksterne fagpersonar skal stå klare til å gje råd når barnevernsleiaren ber om det.

Les e-avisa Bestill abonnement