Til nett- Håvard Tvedterås

Slik var fjoråret for det lokale nærlingslivet

Av rundt 60 selskap med forretningsadresse i Samnanger gjekk 39 med overskot i fjor. Størst omsetnad hadde Kiwi-butikken på Bjørkheim (biletet). Safa kom hakk i hel.

Les e-avisa Bestill abonnement