Til nett

Høgspentkabelen låg ikkje djupt nok

Straumstansen som ramma det meste av Samnanger for tre veker sidan, skuldast ein høgspentkabel som var lagt for grunt i terrenget. Då fylkeskommunen sette ut brøytestikker i same traseen, gjekk det gale.

(Foto: BKK)

Les e-avisa Bestill abonnement