Til nett

Sterk usemje om heis på kommunehuset

– Skal me bruka kommunehuset, må bygget ha heis. Det er eit krav, argumenterte Odd Arne Haga (Frp). Likevel tilrådde formannskapet med knappast mogleg fleirtal at prosjektet ikkje skal gjennomførast i år.

Les e-avisa Bestill abonnement