Til nett- Safa

God vekst i sommarhandelen

Sommarsesongen har vore godt over normalen for dei næringsdrivande på Bjørkheim. Daglegvarebutikkane har hatt 20-25 prosent auke i kundemassen, og Safautsalet har teke att det dei tapte på å halda stengt under koronarestriksjonane i vår. Danuta Trengereid hos Safa meiner dei aldri har hatt så mykje folk innom i sommarmånadane før.

Les e-avisa Bestill abonnement