Til nett- Anne-Lise N. Tøsse og Meline H. Haugland febr. 20 RGB

Tolv søkjarar vil overta etter Anne-Lise

Anne-Lise Nesteby Tøsse (t.v.), som har vore musikk- og kulturskulerektor i Samnanger i «ein mannsalder», skal slutta etter sommarferien i år. Heile tolv personar, seks menn og seks kvinner, har søkt på den utlyste stillinga som kulturskulerektor. Kommunen skal no i gang med den første intervjurunden. Søkjarlista kan du lesa i papir- og E-avisa (krev abonnement).

Les e-avisa Bestill abonnement