Til nett

Ber kommunestyret løyva pengar til uteområdet

– Det er ingen tvil om at uteområdet ved barneskulen er kommunen sitt ansvar. Me arbeider no for å finna ei løysing, slik at nye leikeapparat kjem på plass seinast i mai, seier rådmann Charlotte Hageberg. Ho set pris på foreldra sitt engasjement, men understrekar at innsamlingsaksjonen dei har sett i gang er FAU sitt eige initiativ.

Les e-avisa Bestill abonnement