Ove Henning Bjørsvik

Er innstilt på at Tysse framleis skal ha butikk

Då Tysse Landhandleri stengde dørene nyttårsaftan, gjorde dei det for siste gong i noverande lokale. Styreleiar Ove-Henning Bjørsvik opplyser at butikken planlegg å flytta til eit anna bygg i nærleiken for å spara pengar.  Selskapet har hatt langt mindre omsetnad enn eigarane håpte på då dei starta opp.

Les e-avisa Bestill abonnement