Eigedomsskatten vert ikkje redusert likevel

Kommunestyret har omgjort formannskapet sitt vedtak om å kutta i eigedomsskatten neste år. Ordføraren meiner fleirtalet i formannskapet ikkje forstod at det å halda fram med same skattesats som i 2019 ville føra til nedgang i kommunen sine inntekter.

Les e-avisa Bestill abonnement