Kart over traséer

BKK planlegg nye store inngrep i Samnanger

BKK vurderer å byggja ei ny kraftlinje gjennom det mest brukte turterrenget i Samnanger for å forsyna oljeinstallasjonane i Nordsjøen med straum. – Dei kunne ikkje ha funne ein verre trasé, meiner ordførar Knut Harald Frøland, som har bede selskapet leita etter alternativ.

Les e-avisa Bestill abonnement