image001

Skal byggja opp ny laksestamme i elva

Prøver å finna areal til trelasthandel

Allereie til våren kan det verta sett ut befrukta rogn frå etnelaksen i Tyssevassdraget. – Me arbeider for å byggja opp ei ny laksestamme, slik at det på sikt skal gå an å starta fiske att i Tysseelva, Storelva og Frølandselva, seier fiskeforvaltar Gry Walle hos Fylkesmannen.

Les e-avisa Bestill abonnement