Prosjektnavn

Dette skal få fleire turistar til å stoppa

Dette skal få fleire turistar til å stoppa

Ei utsiktsplattform på toppen av Fossen Bratte er eitt av tiltaka som skal vurderast for å gjera fossen til ein turistattraksjon. No skal Samnanger kommune søkja om midlar til eit forprosjekt der ein ser på konkrete løysingar for ei turistsatsing i området. Investeringsnivå og driftsform er mellom det som skal greiast ut.

Les e-avisa Bestill abonnement