image001

Arbeider for å berga museet på Frøland

Arbeider for å berga museet på Frøland

Antons kulturhistoriske senter vert truleg lagt ned dersom eigaren ikkje finn ein kjøpar som kan driva vidare. No har Samnanger historielag engasjert seg i saka, og vil prøva å skipa ei stifting som kan overta.
– Skal me lukkast, treng me solid støtte frå både næringslivet, private og det offentlege. – Dette er det einaste museet Samnanger har. Det som er bygt opp her er så viktig at me må prøva å berga det, seier leiar i historielaget, Solvor Aadland.

Les e-avisa Bestill abonnement