Politi/kriminalitet

LÅGE TAL: Samnanger er ein forholdsvis roleg kommune, konkluderer Anders Opsal (t.h.), politikontakt i Samnanger og tenestestadleiar i Fusa, og Terje Sperrevik, politistasjonssjef i Tysnes, Kvam og Fusa, etter å ha presentert politistatistikken for 2022.

Ønskjer å verta meir tilgjengelege

Abonnement
VÅPENAMNESTI:  Politioverbetjent Anders Opsal i Kvam, Samnanger og Tysnes politistasjonsdistrikt oppmodar samningar som har ulovlege våpen om å levera dei til politiet før 1. juni.

Politiet vil ha inn alle ulovlege våpen

Abonnement