Politi/kriminalitet

NETT politibil hoved RBG

Storfangst i 60-sona

Abonnement
NETT politibil framme RBG

Få lovbrot i Samnanger

Abonnement
UROA: Politistasjonssjef Terje Sperrevik fryktar at han blir nøydd til å kutta i bemanninga for å henta seg inn igjen etter fjorårets budsjettunderskot.

Bekymra for politiberedskapen

Abonnement
LÅGE TAL: Samnanger er ein forholdsvis roleg kommune, konkluderer Anders Opsal (t.h.), politikontakt i Samnanger og tenestestadleiar i Fusa, og Terje Sperrevik, politistasjonssjef i Tysnes, Kvam og Fusa, etter å ha presentert politistatistikken for 2022.

Ønskjer å verta meir tilgjengelege

Abonnement
VÅPENAMNESTI:  Politioverbetjent Anders Opsal i Kvam, Samnanger og Tysnes politistasjonsdistrikt oppmodar samningar som har ulovlege våpen om å levera dei til politiet før 1. juni.

Politiet vil ha inn alle ulovlege våpen

Abonnement