Frivilligliv

DELER OVERSKOTET: Bruktbutikken på Bjørkheim støttar nok ein gong mange frivillige tiltak i lokalmiljøet.

Bruktbutikken har delt ut nær 150.000 kroner i gåver

Abonnement
children group  at swimming pool

Vil laga oversikt over fritidsaktivitetar

Abonnement
KREATIVE: Vigdis Teige (t.h) har brukt mange månader på å førebu juleverkstaden. Kvar gong ho går på tur, ser ho etter noko ho kan bruka til å laga noko kreativt av. Her står ho saman med svigerinna si, Laila Teige, som held på med ei fin stjerne.

Kreativitet på høgt nivå

Abonnement
TRENING I HAUSTSOL: Flokken som samlast for å trimma på Bjørkheim onsdagsføremiddagane, veks stadig. Sist veke sette dei rekord.

Rekordmange på utetreninga

Abonnement
GLADE: Med desse pengane skal det bli mykje kjekke aktivitetar for samningane i det nye året som kjem. F.v: Sigrid Brattabø Handegard, Karina Liøen Frøland og Rikke Gjerde Reistad.

Full pott til Samning i syssel

Abonnement
MYKJE Å HALDA STYR PÅ: Håkon Skutlaberg (t.v.) og Kristoffer Hitland synest det har vore eit litt intenst kurs, men har lært mykje og er her klare for å ta båtførarprøven.

Mange unge ville ta båtlappen

Abonnement
UTFORDRANDE: Mange av dei som var med på samlinga, hadde aldri spelt bingo før, og synest det var litt vanskeleg i starten, men etterkvart som dei kom inn i det, vart det både spanande og lærerikt.

Lærer språk ved å spela bingo

Abonnement
VELKOMEN INN: F.v. Nora Linn Frøland-Nygård og Oleksandra Denysivna Levytska er blant ungdomane som sørgjer for utlån av gratis friluftsutstyr i sommarvekene.

Sommarope i utstyrsbanken

Abonnement
DRIVKRAFTA: Miriam Hisdal er blant dei som har vore mest aktive i prosessen med å få leikeplassen til å bli verkelegheit. Her gjev ho fart til sonen sin Nathaniel, medan Elise Espelid disser ved sida av.

No har borna på Haga fått leikeplass

Abonnement
IKKJE TIL Å SPØKJA MED: Lærarinne Solvor Aadland var bokstaveleg tala av den gamle skulen.

Ein skuledag på femtitalet

Abonnement
LUKKE TIL: Styreleiar Njål Soleng får blomebukett frå ordførar Knut Harald Frøland og lukke til med prosjektet.

No har Tysse fått nærbutikk att

Abonnement
LÆRERIKT: Frivilligkoordinator Linda Eksund Rosvoll (t.v.) og turlagsleiar Catrin Langeland fekk mange nye impulsar etter fagkonferansen i Oslo.

Vil jobba for å inkludera alle

Abonnement
SLUTT PÅ PROSJEKTMIDLANE: Frivilligkoordinator Rikke Gjerde Reistad håpar drifta av frisklivssentralen vert innarbeidd i kommunen sitt budsjett i åra som kjem.

Siste runde med prosjektmidlar til frisklivssentralen

Abonnement
STYRKE: Ei av styrkeøvingane er å ta ti armhevingar mot vegg eller liknande og så jogga ein runde på plassen, før ti nye armhevingar.

Fin start på dagen

Abonnement
BRANNSLØKKING: Joakim Bjermeland frå Bergen brannvesen demonstrerer korleis ein skal bruka eit brannsløkkingsapparat, og Kristina Zdanciene overset til ukrainsk, slik at alle forstår.

Arena for informasjon og språkopplæring

Abonnement
NETT Tutti Frutti RBG

Tutti Frutti på konsert i Fusa

Abonnement
KREATIV: Anita Langhelle har laga seg ei eiga lita hole på låven. Her har ho alt ho treng til å dyrka syinteressa si akkurat når ho har lyst.

Tre dagar med nål og tråd

Abonnement

Overraska over forslaget om å overta Røde kors-bygget

Abonnement
FERSK FRIVILLIGKOORDINATOR: – Berre kom innom meg på kontoret, seier Linda Eksund som skal styra frivilligsentralen det komande året.

Ny leiar på frivilligsentralen

Abonnement
TRENG HJELP: 
– Vonheim er ein viktig del av historia til Tysse som industristad, men me greier ikkje å ta oss av bygget utan hjelp og støtte frå bygdefolket, seier Liv Røsseland, Ove Grønlien og Bjørn Helge Ulland (t.h.) i Tysse og Nordbygda musikklag. Revygruppa, som òg er brukar og medeigar i huset, var ikkje representert då biletet vart teke.

Fryktar for framtida til forsamlingshuset

Abonnement