Frivilligliv

NETT framme båtførar RBG

Mange unge ville ta båtlappen

Abonnement
UTFORDRANDE: Mange av dei som var med på samlinga, hadde aldri spelt bingo før, og synest det var litt vanskeleg i starten, men etterkvart som dei kom inn i det, vart det både spanande og lærerikt.

Lærer språk ved å spela bingo

Abonnement
NETT framme RBG

Sommarope i utstyrsbanken

Abonnement
klatretårn RGB

No har borna på Haga fått leikeplass

Abonnement
IKKJE TIL Å SPØKJA MED: Lærarinne Solvor Aadland var bokstaveleg tala av den gamle skulen.

Ein skuledag på femtitalet

Abonnement
NETT framme opning landhandleriet RBG

No har Tysse fått nærbutikk att

Abonnement
group of volunteers planting tree in park

Vil jobba for å inkludera alle

Abonnement
NETT framme friskliv RBG

Siste runde med prosjektmidlar til frisklivssentralen

Abonnement
NETT trim framme RBG

Fin start på dagen

Abonnement
BRANNSLØKKING: Joakim Bjermeland demonstrerer korleis ein skal bruka eit brannsløkkingsapparat, og Kristina Zdanciene overset til ukrainsk, slik at alle forstår.

Arena for informasjon og språkopplæring

Abonnement
NETT Tutti Frutti RBG

Tutti Frutti på konsert i Fusa

Abonnement
KREATIV: Anita Langhelle har laga seg ei eiga lita hole på låven. Her har ho alt ho treng til å dyrka syinteressa si akkurat når ho har lyst.

Tre dagar med nål og tråd

Abonnement
NETT brannstasjon hove RBG

Overraska over forslaget om å overta Røde kors-bygget

Abonnement
NETT linda eksund framme RBG

Ny leiar på frivilligsentralen

Abonnement
TRENG HJELP: 
– Vonheim er ein viktig del av historia til Tysse som industristad, men me greier ikkje å ta oss av bygget utan hjelp og støtte frå bygdefolket, seier Liv Røsseland, Ove Grønlien og Bjørn Helge Ulland (t.h.) i Tysse og Nordbygda musikklag. Revygruppa, som òg er brukar og medeigar i huset, var ikkje representert då biletet vart teke.

Fryktar for framtida til forsamlingshuset

Abonnement