Vitnemøte på bedehuset

16. januar 2022 kl. 11:00
Bedehuset på Tysse