Tankeviruskurs

23. mars 2022 kl. 12:30
Biblioteket på Bjørkheim

Oppstart 23. mars. Kurset går over tre onsdagar.