Sy, strikk og skravl

26. januar 2022 kl. 11:00 — kl. 13:00
Biblioteket på Bjørkheim

Handarbeidstreff.