Song- og vitnemøte

18. september 2022 kl. 11:00
Bedehuset på Tysse