Sommarfest i Sætervika

19. juni 2022

Me håpar på storinnrykk av små og store.
Familiemøte kl. 12.30 og misjonsmøte kl. 15.
Andakt v/Solveig Bartun Rob og Kjersti Gangstø.
Hanna Øygard deltar med song.
Sal av mat mellom møta.
Alle er hjarteleg velkomne!

Sætervika ungdomssenter