Skeive linjer i norsk historie

5. oktober 2022 kl. 19:00
Biblioteket på Bjørkheim

Ved professor Hanne Marie Johansen fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.

Gratis arrangement, ope for alle.