Samlingsfest

28. august 2022 kl. 17:00
Bedehuset på Tysse

Andakt v/Marit A. Røen. Servering.