Pensjonistlaget «Minnenes melodi»

16. september 2022 kl. 16:00
Biblioteket på Bjørkheim

Pensjonistlaget inviterer til samkome med allsong – «Minnenes Melodi» v/Arne Mørch. Servering av rundstykke og kaffi. Utlodding

For transport ting Svintaskyss. Alle er velkomne til haustens første samling.