Open sundag med misjonsfokus

17. september 2023 kl. 17:00
Haga kyrkje

Therese Glendrange, misjonær i Mali, blir med.
Lovsang/ solosang. Mat. Gratislotteri. Kollekt
Alle velkomne!
Arr.: Misjonsselskapet og Normisjon