Open dag på Skottabakken

17. juni 2022 kl. 17:00 — kl. 20:00
Skottabakken

Omvisning i delar av huset. Servering av kaffi, te, saft og kaker.