Offentleg møte ved NVE

6. januar 2022 kl. 19:00
På nett

Høyring av søknad om kraft frå land til oljefelta Noa og Krafla.
Lenke til møtet finn du her: www.nve.no/7513/A