Musikk og dansekafé

6. juni 2023 kl. 17:00
Nordbygda grendahus

Variert musikk og song, norsk og ukrainsk.
Ope for alle. Gratis inngang.
Sal av ukrainske kaker – kaffi og brus.