Møte på Tysse

19. september 2021 kl. 11:00
Samnanger misjonsforsamling

Astrid og Bård Hauge deltek med tale og song.