Møte på Tysse bedehus

26. september 2021 kl. 11:00
Samnanger misjonsforsamling

Andakt av Marit A. Røen. Song av barnekoret og KingSing.