Møte på Tysse

7. november 2021 kl. 11:00
Samnanger misjonsforsamling

Tale og song v/Rune Ludvigsen