Møte på bedehuset

1. februar 2022 kl. 19:00
Bedehuset på Tysse

Med Gunnar Hamnøy. Song av Alf Magnus Tysse.