Møte om kraftsituasjonen og dei høge straumprisane

18. mai 2022 kl. 19:00
Samnanger KrF
Morten Helland, leiar for Vestland KrF, og ordførar Knut Harald Frøland vert med.
Ope for alle!
Arr. Samnanger KrF