Møte med nattverd

8. mai 2022 kl. 11:00
Bedehuset på Tysse

Tale v/Øystein Rønhovde