Møte i pensjonistlaget

23. mars 2023 kl. 16:00
Biblioteket på Bjørkheim

Frivillig og Frisklivsentralen deltek
Matøkt
Utlodding
Alle er hjarteleg velkomne