Møte i bedhuset

28. november 2021 kl. 11:00
Bedehuset på Tysse

Tale v/ Kristian Jørgensen