Møte i bedehuset

12. desember 2021 kl. 11:00
Bedehuset på Tysse

Tale v/ Ola Malvin Lomheim