Møte

11. september 2022 kl. 11:00
Bedehuset på Tysse

Tale v/Kåre Johan Hamre